środa, 7 listopada 2018

Zapraszamy!


Zapraszamy na coroczne warsztaty z rękodzieła artystycznego.


Reaktywacja Dyskusyjnego Klubu Książki!!!!


UWAGA KONKURS / REGULAMIN


Regulamin Konkursu Plastycznego „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”
I. Organizator konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo.
II. Cele konkursu:
1. Uczczenie 70. rocznicy powstania Biblioteki.
2. Przypomnienie tradycji wysyłania życzeń na kartach okolicznościowych.
3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.
4.  Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży.
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do czytelników naszej Biblioteki w wieku 7-15.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy składają jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A5 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie w terminie do 23 listopada 2018 r.
2. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek.
3. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz umieszczania imienia, nazwiska, wieku oraz wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronie www.bibliotekakoronowo.pl.
4. Prace stają się własnością Biblioteki i nie będą zwracane.
5. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.
6. Jury będzie oceniało: pomysłowość, technikę, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy.
7. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koronowie oraz zostaną zaprezentowane podczas uroczystości jubileuszowej Biblioteki w grudniu 2018 roku.
8. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora.