piątek, 21 marca 2014

MAGDALENA WITKIEWICZ NASZYM GOŚCIEM

Magdalena Witkiewicz, pisarka z Gdańska, autorka "Szkoły żon", "Milaczka", "Pensjonatu marzeń", "Zamku z piasku", "Panien roztropnych", "Opowieści niewiernej" była gościem naszej biblioteki. Pisze dla dzieci, dla dorosłych, oraz "tylko dla dorosłych". Jest taka, jak jej książki - ciepła, serdeczna, obdarzona wspaniałym poczuciem humoru. Pani Magdo - dziękujemy!
Spotkanie autorskie odbyło się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki.czwartek, 20 marca 2014

ZAPRASZAMY NA DZISIEJSZE SPOTKANIE AUTORSKIE!

Czytaliście "Szkołę żon","Milaczka", "Pensjonat marzeń", "Zamek z piasku","Balladę o ciotce Matyldzie"? Ich autorką jest Magdalena Witkiewicz (na zdjęciu), która już dzisiaj będzie gościem naszej biblioteki. Spotkanie z pisarką odbędzie się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki. Zapraszamy na godz. 15 do czytelni głównej. Wstęp oczywiście bezpłatny.
Zdjęcie: ZAPRASZAMY NA DZISIEJSZE SPOTKANIE AUTORSKIE!

Czytaliście "Szkołę żon","Milaczka", "Pensjonat marzeń", "Zamek z piasku","Balladę o ciotce Matyldzie"? Ich autorką jest Magdalena Witkiewicz (na zdjęciu), która już dzisiaj będzie gościem naszej biblioteki. Spotkanie z pisarką odbędzie się w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki. Zapraszamy na godz. 15 do czytelni głównej. Wstęp oczywiście bezpłatny.

BRAWO LUBLIN!!!

http://ksiazki.onet.pl/wypozyczajcie-ksiazki-nietypowa-akcja-lubelskich-bibliotekarek-galeria/kz2eeCoraz czę­ściej można usły­szeć smut­ną dia­gno­zę, że Po­la­cy nie czy­ta­ją. Po­twier­dza­ją to ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez Bi­blio­te­kę Na­ro­do­wą. Wy­ni­ka z nich, że nie­mal 61% ro­da­ków nie się­gnę­ło w 2012 roku po ani jedną książ­kę. Bi­blio­te­kar­ki z Filii nr 2 Miej­skiej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej w Lu­bli­nie po­sta­no­wi­ły zor­ga­ni­zo­wać nie­ty­po­wą akcję, która za­chę­ci Po­la­ków do czy­ta­nia. Zo­bacz­cie efek­ty ich pracy!
Pra­cow­ni­ce wspo­mnia­nej filii po­sta­no­wi­ły opu­bli­ko­wać na ofi­cjal­nym fan­pa­ge'u Bi­blio­te­ki zdję­cia, na któ­rych po­zu­ją wraz z książ­ka­mi. Wybór lek­tur nie był przy­pad­ko­wy. Po­zu­ją­ce osoby są do­peł­nie­niem okła­dek.

wtorek, 18 marca 2014

WIOSENNI GOŚCIE

Razem ze słońcem odwiedziły nas uśmiechnięte "Promyczki", czyli 5- i 6-latki z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi. Grupa Pani Janiny Jonczyńskiej jest ciekawa świata - dzieci chciały dowiedzieć się więcej o wiośnie, budzącej się do życia przyrodzie i... kosmosie. Bardzo dziękujemy naszym gościom za wizytę! 
Zdjęcie: WIOSENNI GOŚCIE
Razem ze słońcem odwiedziły nas uśmiechnięte "Promyczki", czyli  5- i 6-latki z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi. Grupa Pani Janiny Jonczyńskiej jest ciekawa świata - dzieci chciały dowiedzieć się więcej o wiośnie, budzącej się do życia przyrodzie i... kosmosie. Bardzo dziękujemy naszym gościom za wizytę! :)

PIĘKNIE, ZDROWO, KOLOROWO

Za nami dwudniowe warsztaty carvingu - rzeźbienia w owocach i warzywach. Dla pań z Gminnej Rady Kobiet (i nie tylko) poprowadziła je Bogusława Laskowska, specjalista d/s żywienia i gastronomii. Było pięknie, zdrowo, kolorowo.
wtorek, 11 marca 2014

Wiosenny Kiermasz Książek

Pkiermaszo raz kolejny zapraszamy naszych Czytelników na kiermasz książek, zorganizowany u nas przez firmę GALL. Proponujemy beletrystykę, poradniki, wydawnictwa albumowe, słowniki, przepięknie wydane książki dla dzieci – wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Rabaty dotyczą każdego tytułu! W wypożyczalni dla dorosłych znajdziecie Państwo idealne prezenty na zająca dla całej rodziny.

piątek, 7 marca 2014

Impresje


 Wczoraj wzięłyśmy udział w spotkaniu Gminnej Rady Kobiet, poświęconemu przygotowaniom do IV Impresji Kulturalno-Kulinarnych - impreza już 22 marca w hali M-GOSiR. Była to świetna okazja, żeby zaprosić Panie na warsztaty carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach, które odbędą się w naszej bibliotece aż trzykrotnie - 10, 11 i 18 marca, za każdym razem od godz. 17. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się i zapisy. Koszt udziału - 10 zł od osoby.
 

poniedziałek, 3 marca 2014

Ostatki

Już dzisiaj ostatki. Walkę karnawału z postem uwiecznił na swoim obrazie pod tym samym tytułem, niderlandzki malarz Pieter Bruegel, zwany starszym.Zdjęcie: Już jutro ostatki. Walkę karnawału z postem uwiecznił na swoim obrazie pod tym samym tytułem, niderlandzki malarz Pieter Bruegel, zwany starszym.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy... i oczywiście Pisarek

3 marca przypada Międzynarodowy Dzień Pisarzy... i oczywiście Pisarek Święto ustanowiono w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Wszystkim piszącym życzymy nieustającej weny twórczej, żeby nam przybywało dobrych książek
Zdjęcie: 3 marca przypada Międzynarodowy Dzień Pisarzy...  i oczywiście Pisarek ;) Święto ustanowiono w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Wszystkim piszącym życzymy nieustającej weny twórczej, żeby nam przybywało dobrych książek :)